Adviesmethode

De PensioenPlaza Adviesmethode omvat het totale adviestraject, inclusief dossiervorming en klachtenprocedure. Binnen het adviestraject worden de volgende fasen onderscheiden:

Oriëntatiefase

Allereerst brengen wij u op de hoogte van onze werkwijze, waarna wij de aard van uw pensioenvraagstuk vaststellen en formuleren we uw advies­behoefte en de opdracht. 

Inventarisatiefase

Het klantprofiel wordt vastgesteld (financiële positie, kennis, ervaring en risicobereidheid), uw wensen en doelstellingen en wij verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het geven van een passend advies.

Analysefase

Op grond van de opdracht­omschrijving en de inventarisatie wordt een objectieve analyse gemaakt van het pensioenvraagstuk en adviseren wij u over de te nemen stappen en beslissingen.

Productadvies en offerteaanvraag

Indien van toepassing, wordt het advies over het pensioenvraagstuk gevolgd door een productadvies dat aansluit op uw profiel, wensen en doelstellingen.

Afhandeling

Hierbij gaat het om de implementatie van het advies waarmee u akkoord bent gegaan.

Evaluatie en Beheer

In deze laatste fase gaat het om het bewust continueren van ons contact.

MKB-Nieuwsbrief

MKB-Nieuwsbrief

Naam
E-mail