Gouden Handdruk

Een handdruk van goud of eentje van brons?

Gouden handdruk: een mooie uitdrukking voor een financiële schadeloosstelling bij (gedwongen) ontslag of bij vermindering van arbeidsvoorwaarden. Deze financiële handdruk is bedoeld als compensatie voor het gemiste loon en carrièrekansen en als overbrugging tot een nieuwe baan of tot het pensioen. Soms is de handdruk van platina, soms ook van brons. In alle gevallen blijft het de moeite waard om serieus stil te staan bij de mogelijkheden rondom deze vergoeding.

Vrijwel elke ontslagsituatie is uniek. Naast de sociale aspecten zijn er de juridische en fiscale zaken die van belang zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Kan de situatie in harmonie worden opgelost? Hoe valt het pensioenverlies zo veel mogelijk te voorkomen? Wat te doen met een ontslagvergoeding? Bij het regelen van een schadeloosstelling komt nogal wat kijken.

Wat bij de verschillende in de praktijk gehanteerde methoden opvalt, is dat er geen rekening wordt gehouden met de door de werknemer geleden pensioenschade als gevolg van het ontslag. Deze schade kan echter aanzienlijk oplopen. Het is dan ook van het grootste belang dat een werknemer zich van deze schade bewust is. Overigens is pensioenschade niet eenvoudig te berekenen. Daarvoor zal vrijwel altijd de hulp van een pensioendeskundige moeten worden ingeroepen. PensioenPlaza kan daarbij behulpzaam zijn. In ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen staat wat we voor u kunnen betekenen en hoeveel dat kost.

Een werknemer kan de ontslaguitkering op diverse wijzen ontvangen. Zo kunt u kiezen voor een eenmalige uitkering of voor een periodieke uitkering. De periodieke uitkering kunt u direct of op een later tijdstip laten ingaan. Een beslissing die weloverwogen moet worden genomen. Het is daarom verstandig om eens met PensioenPlaza te praten.

Wilt u een objectieve offerte voor het (verwachte) bedrag van uw Gouden Handdruk, of wilt u een vrijblijvend advies over wat u met uw Gouden Handdruk moet doen? Hier kunt u enige nuttige informatie downloaden, of neem direct contact op met onze pensioenadviseurs voor het maken van een afspraak. U kunt natuurlijk ook eerst bij praktijkgevallen nog even lezen hoe anderen de dienstverlening van PensioenpPlaza hebben ervaringen.

MKB-Nieuwsbrief

MKB-Nieuwsbrief

Naam
E-mail