Ondernemingsraden

De ondernemingsraad vervult een belangrijke rol bij het invoeren of aanpassen van de pensioenregeling. Onze pensioenadviseur ondersteunt ondernemingsraden bij het beoordelen van de mogelijkheden en de consequenties van de voorliggende pensioenvoorstellen. Daarnaast verzorgt hij desgewenst pensioentrainingen, bijvoorbeeld voor nieuwe OR-leden.

Neem contact op met onze pensioenadviseurs voor het maken van een afspraak.

MKB-Nieuwsbrief

MKB-Nieuwsbrief

Naam
E-mail