Onze dienstverlening

Wij hebben alle aspecten van onze dienstverlening voor u vastgelegd in onze dienstwijzers Pensioenadvies, advies Vermogensopbouw en Risico's afdekken.

Onze advisering aan werkgevers over het pensioen van de werknemers valt onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de naleving van deze wet. Bij de advisering van werkgevers gebruiken de adviseurs van PensioenPlaza de leidraden die de AFM daar speciaal voor heeft gemaakt. Hieronder treft u deze AFM-leidraden aan:

  1. AFM helpt bij een goed advies  
  2. Toepasselijkheid van een CAO of een Bedrijfstakpensioenregeling
  3. Welke soort pensioenregeling wenst de werkgever
  4. Wat mag de pensioenregeling kosten
  5. Welke wet- en regelgeving is relevant
  6. Samenvatting van leidraden 1 tot en met 5
  7. Wat is een passend pensioenproduct
  8. Wijziging pensioenregeling en verlenging overeenkomst
  9. Advisering van werknemers
10. Samenvatting van leidraden 7 tot en met 9
11. Beoordeling van de betaalbaarheid

MKB-Nieuwsbrief

MKB-Nieuwsbrief

Naam
E-mail