Particulieren

Dat u een goed pensioen heeft is niet meer vanzelfsprekend. Om een volwaardig pensioen op te bouwen moet u zo'n 35 à 40 jaar deelnemen aan een goede pensioenregeling. Voor steeds meer werknemers is dat tegenwoordig niet meer haalbaar. Bovendien worden onder druk van de kosten veel pensioenregelingen versoberd, ontmoedigt de overheid eerder stoppen met werken en worden de sociale voorzieningen steeds verder gekort.

Een goed pensioen wordt mede hierdoor meer en meer uw eigen verantwoordelijkheid. Door u tijdig bewust te worden van knelpunten in uw pensioen en door daar iets aan te doen, kunt u in de toekomst teleurstellingen voorkomen. Dat geldt ook voor het onderkennen van veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen. Denkt u bijvoorbeeld eens aan:

  • een echtscheiding, vaak heeft de ex-partner recht op een deel van het pensioen,
  • het wisselen van werkgever, de keuze die u maakt over waardeoverdracht,
  • langdurig verblijf in het buitenland,
  • eerder willen stoppen met werken, of
  • het beginnen van een eigen bedrijf.

De PensioenPlaza adviseur kan u precies vertellen wat uw werkelijke pensioenvooruitzichten zijn en welke maatregelen u kunt nemen om uw pensioen beter af te stemmen op uw persoonlijke wensen. Uitgaande van uw persoonlijke situatie, uw toekomstplannen en uw mogelijkheden. Een goed pensioenadviesgesprek is meestal erg snel terugverdiend.

In ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen en Dienstverleningsdocument Risico's afdekken staat wat we voor u kunnen betekenen en hoeveel dat kost.

Voor algemene informatie over pensioen kunt u kijken op de site van Wijzer in geldzaken of van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

MKB-Nieuwsbrief

MKB-Nieuwsbrief

Naam
E-mail